OVER ONS

SoefiSfeerbeeld17OKT2021KlF
SoefiSfeerbeeld17OKT2021KlF
SoefiSfeerbeeld27Nov2021KlF
SoefiSfeerbeeld27Nov2021KlF
SoefiSfeerbeeld4August2021
SoefiSfeerbeeld4August2021
Sfeerbeeld18Sept2021KlF
Sfeerbeeld18Sept2021KlF

SPREKERS

VOORBIJE EVENEMENTEN

zondag 19 juni 2022

wereld mantra's zingen, cirkelgesprek(bevat meditatie, de soefi boodschap en persoonlijke ervaringen(vrijwillig willen meedelen) van hen die in de cirkel willen meedoen.)

24 april 2022

Muzikale bijeenkomst Sattar Khan met lezing door Michael Sabbe, United People Foundation(B of Joy)zondag 3 april2022

Workshop/lezing Astrologie met Micheline Boit


zaterdag 12 maart 2022

Workshop/lezing van Frank Morant

 muziek gebracht door Johan Chitara

te Gent, de MeubelfabriekDe Soefi Drum workshop 20 februari 2022 met Farid Sheek

Soefi Bijeenkomst 16 januari 2022 te Dwarsligger

Samen zullen we teksten lezen, bespreken en een uitwisseling van ideeën over de levensbeschouwingen. Bv. teksten uit de Gyan Vadan Nirtan, etc.

Na ieder bespreking volgt een percussie intro, bv Soefi drum.

Lofdicht aan de vreugde

O vrienden, niet deze klanken!
Maar laten wij aangenamere aanheffen,
en vreugdevollere.

Vreugde, schitterende godenvonk,
dochter uit Elysium!
Wij betreden met vurige hartstocht,
hemels wezen, jouw heiligdom!
Jouw toverkrachten verbinden weer
wat gewoonte strikt verdeeld heeft,
Alle mensen worden broeders
waar jouw zachte vleugel zich welft.

Wie geslaagd is in de grote onderneming
om een vriend vriendschap te bewijzen,
Wie een lieve vrouw veroverd heeft,
laat die zijn gejuich mede laten opgaan!
Ja, wie ook maar één sterveling
de zijne kan noemen op de aardbol!
En wie dat nooit gekund heeft,
laat die stilletjes wenend verdwijnen uit dit samenzijn!

Met vreugde laven alle schepsels
zich aan de borst van de natuur,
Alle goeden en alle slechten
volgen in haar spoor van rozen. (3)
Kussen gaf zij ons en wijn,
een vriend die trouw bleef tot in de dood. (4)
Lustbeleving is de worm gegeven, (5)
en de Cherub staat voor God. (6)

Verheugd, zoals zijn zonnen zweven
door het prachtige ontwerp van de hemel,
Doorloop zo, broeders, jullie pad;
vreugdevol, zoals een held op weg naar de overwinning.
Doorloop zo, broeders, jullie pad.

Laat je omarmen, miljoenen!
Deze kus aan de hele wereld! (7)
Broeders! Boven het sterrenuit­span­sel
moet een lieve vader wonen.
Vallen jullie neer, miljoenen? (8)
Voel je de schepper, wereld?
Zoek hem boven het sterrenuitspan­sel!
Boven de sterren moet hij wonen.

Friederich Schiller 1785

Gedicht

 

Rijdend op het ros van hoop,

in mijn hand de teugel van moed,

met de wapenuitrusting van geduld

en op het hoofd de helm van volharding,

aanvaarde ik mijn tocht

naar het land van de liefde.

 

Een lans van onwankelbaar geloof in de hand,

Omgard met het zwaard van vaste overtuiging,

Met de ransel van oprechtheid

En het schild van de ernst,

Reed ik voort

op het pad van de liefde

 

Mijn oren gesloten

voor de storende geluiden van de wereld,

mijn ogen afgwend van al wat mij lokte

op de weg,

mijn hart kloppend het ritme

van steeds stijgend verlangen

en mijn vlammende ziel als gids op het pad,

baande ik mij een weg door de ruimte.

 

Ik ging door de dichte wouden van begeerte

en waadde door rivieren van verlangen,

ik ging door woestijnen van zwijgend lijden

en beklom de steile heuvels van gestage strijd.

voelend dat iets mij omringde, vroeg ik :

‘Ben je daar, mijn lief ?’

En er klonk een stem in mijn oren die zei :

‘Nee, ik ben nog verder weg.’

 

Pa 168-169 uit de Alankaras in de Vadan of ‘de Goddelijke Symphonie’

Hazrat Inayat Khan

IJZEREN REGELS

 

Mijn gewetensvol zelf :

Doe geen onjuiste beweringen :

Spreek niet ten nadele van anderen

in hun afwezigheid :

trek geen voordeel van iemands onwetendheid ;

ga niet prat op je goede daden ;

maak geen aanspraak op wat een ander toebehoort ;

maak anderen geen verwijten,

anders stijf je hen in hun fouten ;

ontzie jezelf niet

bij wat je tot stand moet brengen ;

bied getrouw je diensten aan

aan een ieder, die ze nodig heeft ;

probeer jezelf niet te bevoordelen

door iemand anders in geldverlegenheid te brengen

Benadeel niemand ten bate van jezelf